Go4Coach 

Programy vedou k hlubšímu poznání členů týmů, budování vzájemné důvěry, podpoře sebedůvěry, rozvoji týmové komunikace, odhalování přirozených vůdčích schopností a zdokonalování se ve využívání technik tvůrčí týmové práce.

Snadný společný start - Naráží váš nově vzniklý tým na bariéry chaotického, neorganizovaného postupu plynoucího z neujasněnosti rolí a týmových pravidel? Jak můžete urychlit dynamiku vývoje vašeho týmu?

Utváření vztahů a upevňování vazeb v již existujících týmech - Všimli jste si, že se v důsledku vzniklého stresu na pracovišti při plnění obtížné zakázky začaly objevovat komunikační potíže mezi členy týmu. Jak lze narušenou komunikaci zlepšit a zefektivnit?

Zábava - Používáte ve firmě přístup celkového odměňování? Jak přidat zaměstnancům další položku v rámci jejich zaměstnaneckých benefitů, kterou budou milovat a ta přitom bude nenápadně tmelit tým?