Go4Coach 

Kurzy a semináře zaměřené na trénink v sociálních a manažerských dovednostech jako například komunikace, asertivita, zvládání stresu, obchodní dovednosti, techniky delegování aj., někdy též nazývané jako tzv. měkké dovednosti (soft-skills). Interaktivní a zajímavou formou poskytujeme vzdělávání v sociálně psychologických aspektech práce s lidmi, jejichž znalost a pochopení jsou nezbytným faktorem pro udržení konkurenceschopnosti firem a organizací.

Pro skupiny, pracovní týmy firem či neziskových a státních organizací poskytujeme kurzy a semináře zaměřené na trénink v sociálních a manažerských dovednostech, někdy též nazývané jako tzv. měkké dovednosti (soft-skills).

Náplň kurzů lze rozšiřovat, zužovat či kombinovat s jinými kurzy podle potřeb konkrétní účastnické skupiny.