Go4Coach Prodejní dovednosti

K rozvíjení potenciálu moderních firem a organizací neodmyslitelně patří vzdělávání v oblasti obchodních jednání, úspěšného prodeje, komunikace s klientem a uzavírání obchodu. Začátečníkům i rutinou unaveným manažerům a obchodním zástupcům nabízíme kurz, na základě kterého budou moci zvýšit efekt svého pracovního úsilí, a který dodá čerstvou inspiraci a motivaci k novým obchodním aktivitám. Předáváme praktické zkušenosti obchodníků a propojujeme je se znalostmi psychologie a sociologie.

Komunikace a argumentace

Komunikace a argumentace jsou důležité prvky lidské činnosti využívané v osobním i pracovním životě. Kvalitní komunikace a argumentace vede k porozumění a spolupráci, přispívá k motivaci podřízených a zefektivňují jejich vedení.

Během tohoto kurzu se účastníci naučí zvládat techniky efektivní komunikace (aktivní naslouchání, kladení otázek aj.), zvýší si svoji citlivost vůči neverbální komunikaci a významu "jednocestné" komunikace, díky čemuž může dojít ke snadnější spolupráci s lidmi v jejich okolí. Osvojí si také různé podoby argumentace, její způsoby a principy .

Prezentační dovednosti

Umění prezentace (představování myšlenek, konceptů a osob určitému publiku) je v dnešní době obzvláště důležité. Správnou prezentací můžete získat novou zakázku, vysvětlit spolupracovníkům či podřízeným nové informace a projekty či referovat svým partnerům o tom, jak jste úspěšní. Při neustálém nadbytku informací, náročnosti témat a nedostatku času není úspěch jen otázkou správných myšlenek. I sebelepší témata se musí umět přesvědčivě prezentovat.

V tomto kurzu se naučíte techniky správné a efektivní prezentace za použití rozmanitých materiálů a pomůcek. Dozvíte se základní teoretické poznatky týkající se komunikace a prezentace, zjistíte jak postupovat a na co nezapomínat při přípravě a realizaci správné prezentace

Řešení konfliktů

Konflikt je negativním faktorem, který komplikuje vztahy na pracovišti, ohrožuje úspěšné uzavření kontraktu a brání efektivnímu plnění pracovních povinností a narušuje náš mimopracovní život. Konflikty mohou narušovat náš pracovní program i osobní rovnováhu. V našem kurzu se dozvíte, jak předcházet zbytečným konfliktům a jak uspokojivě vyřešit konflikty nevyhnutelné, poznáte asertivní techniky, styly vyjednávání a techniky zvládání konfliktů a agrese.

Time management

Kurz Time management je určen pro všechny, kteří chtějí efektivněji a lépe využívat vlastní čas a umět si lépe rozvrhnout všechny činnosti. Cílem kurzu je naučit účastníky stanovovat priority, určit vhodnou strategii a umět se v danou chvíli správně rozhodnout. Pro efektivní zvládnutí time managementu je důležité správně kontrolovat vlastní emoce, využívat zkušeností a poznatků z minulosti, umět se správně soustředit a zvládat stresové situace

Manažerské dovednosti

V každém podnikání nakonec hraje klíčovou roli "lidský faktor". Ať jsou to zákazníci, partneři anebo především vaši podřízení.

Trénink manažerských dovedností vám pomůže zlepšit vaši schopnost řídit a vést lidi. Stejný člověk nebo kolektiv může podávat velmi špatné nebo naopak velmi kvalitní výkony v závislosti na tom, jaký je jeho šéf. Budeme rozvíjet vaši schopnost rozpoznat, pro jaké úkoly je který člověk vhodný a také jak ho nejlépe motivovat. Naučíte se vhodně podpořit kreativitu podřízených a zbavit je strachu z neúspěchu. Můžete zvýšit svou autoritu tím, že budete efektivně řídit porady a šetřit časem podřízených. Velmi důležité je i rozhodnutí, které záležitosti chcete řešit a řídit sám, a které budete delegovat na své podřízené. Dozvíte se základní teoretické poznatky týkající se:

 • Role manažera a týmu ve společnosti
 • Efektivní manažerská komunikace, asertivita
 • Efektivní týmová komunikace
 • Vliv optimismu a pesimismu na pracovní a jiné výsledky, kolektiv
 • Vedení lidí
 • Motivace zaměstnanců
 • Hodnocení zaměstnanců
 • Stanovování cílů
 • Vedení porad
 • Time management
 • Stress management

Těmto kurzům předchází typologické a psychologické testy.

Každý účastník kurzu získá výsledky testů, podrobný profil osobnosti, doporučení.

Osobní rozvoj

Nejdůležitější je pochopit, proč se nám v životě dějí věci, které se nám nelíbí a které v něm mít nechceme. Odhalit skrytá očekávání, postoje nebo vzorce chování, podle kterých se vědomě či nevědomě řídíme, nicméně ve skutečnosti neodpovídají skutečnosti. Když tyto podvědomé systémy objevíme, získáme moc změnit oblasti, se kterými nejsme spokojeni.

Pomocí kombinace psychodiagnostických testů, individuálních a skupinových modelových situací vám pomůžeme lépe rozumět sobě i ostatním. Reálné zhodnocení jednotlivců a skupiny podpoří spolupráci v oblastech, kde se cítíte slabí a podpoří uvědomění a využívání vašich silných stránek.