Go4Coach 

Nabídka služeb / Postup spolupráce

Rádi by jste věděli jak může spolupráce s námi probíhat? Zvolili jste si nebo přemýšlíte o některém z našich programů? Přečtěte-li si následující řádky, dozvíte se více informací o realizaci našich kurzů od jejich počátečního zadání až do závěrečného vyhodnocení.

1. Poznání a analýza situace

Identifikace aktuální situace na pracovišti. Analýza současné efektivity práce a schopností a dovedností jednotlivců i skupin

2. Nabídka spolupráce a její konzultace

Na základě analýzy aktuální situace a zhodnocení jednotlivých oblastí pracovního procesu vytvoříme pro Vás rozvojový plán. Tento plán je vždy konzultován pro dosažení maximální souvislosti s Vašimi požadavky, potřebami a firemní strategií.

3. Zpracování konečné nabídky spolupráce

Po upřesnění všech vašich potřeb a požadavků a spolu s prvotní analýzou bude vytvořena finální nabídka spolupráce, kde budou stanoveny jak postupy a metody spolupráce, tak konkrétní cíle kterých bude spoluprací dosaženo.

4. Realizace kurzu

Každého kurzu se účastní jeden až dva lektoři, přičemž jejich finální počet se odvíjí od velikosti a charakteru skupiny. Velký význam pro nás má vytváření neformální a příjemné atmosféry. Naší snahou je realizovat kurz tak, aby vycházel z vašich potřeb, možností a stanovených cílů. Program je složen z vhodné kombinace outdoorových i indoorových aktivit zaměřených na pohyb, kreativitu, diskusi, vzdělávání a relaxaci.

5. Vyhodnocení, zpětná vazba

V průběhu realizace domluveného programu dochází k průběžnému vyhodnocování jednotlivých kroků a postupů a k analýze dosažených cílů. Pokud si situace vyžaduje, jsme schopni flexibilně reagovat na nové podněty, vstupy a úspěšnost při dosahování cílů a případně rozvinout metody využívané po jejich dosažení. Po dokončení programu je vypracována podrobná analýza, která hodnotí veškeré provedené změny.