Go4Coach 

1. Pracujeme s vašimi hodnotami a cíli

Na základě poznání vašich cílů a hodnot společně sestavíme program, který bude plně vyhovovat Vaší firemní strategii a kultuře a pomocí něhož snáze dosáhnete svých cílů.

2. Individuální přístup

Různorodost a flexibilita nabízených kurzů a aktivit zaručí ideální řešení právě pro Vás. Po důkladné analýze aktuální situace připravíme odpovídající program kurzů a aktivit pro Vás.

3. Kreativita

Při vytváření programu kurzů a aktivit dokážeme zcela reagovat na Vaše požadavky a potřeby. Průběžné analýzy během trvání programu umožňují flexibilně a individuálně program rozšířit nebo zaměřit na další oblasti. Vždy vycházíme z Vaší firemní strategie a kultury.

4. Etika

Zavazujeme se ke korektnímu jednání a nakládání s vašimi osobními informacemi.

Naše metoda "zážitkové vzdělávání" využívá kombinaci modelových situací odehrávajících se v přírodním (outdoorovém) prostředí a kurzy formou seminářů a diskuzí. Propojujeme učení zážitkem s relaxačními a zábavnými outdoorovými i indoorovými aktivitami spjatými s dobrodružstvím, zážitkem. V přírodním prostředí jsou členové týmu postaveni do nezvyklých situací, ve kterých se musí rychle zorientovat a společně nalézt řešení. Při zdolávání překážek intenzivně prožívají nový a nevšední zážitek, zažívají pocit překonání sebe sama (rozšíření tzv. komfortní zóny) a objevují též své skryté možnosti.

Unikátnost naší metody spočívá ve využití jak faktoru zážitku a přiměřeného rizika v outdoorovém prostředí tak i indoorové formy vzdělávání. Tento přístup je pedagogy a psychology identifikován jako velmi výrazný a efektivní vzdělávací element.

Principem zážitkového vzdělávání je "zrcadlení chování", kdy jedinec reflektuje sám sebe a zároveň dostává zpětnou vazbu od ostatních. Při následném rozboru chování skupiny se navrhují možné jiné/lepší postupy, jež si tým poté může ověřit v následující aktivitě. Řízená diskuse se zpětnou vazbou trenéra podporuje integraci naučených poznatků mezi již získané zkušenosti, osvojení nových dovedností, přehodnocení osobních názorů i postojů skupiny jako celku a zlepšení týmové spolupráce.

Velkým přínosem pro účastníky je nalezení paralel mezi modelovou aktivitou a běžnými situacemi pracovního dne. Zobecněné funkční postupy, které si členové týmu vyzkoušeli a mají zažité během programu, mohou reálně aplikovat a využít v praxi. Naše kurzy spojující učení se zážitkem vám ukážou, že učit se lze s opravdovým zaujetím, s perspektivou úspěchu i porážky, a pomohou vám odvážit se i na neznámou půdu.