Go4Coach 

Poskytujeme odborné kurzy i outdoorové programy zaměřené na rozvoj zaměstnanců, organizací, sociálních, obchodních a manažerských dovedností, týmové spolupráce a komunikace.

Programy je možné realizovat i v anglickém jazyce.