Go4Coach 

CO to je Development centre?

Development centre je zpravidla jedno až vícedenní intenzivní program, během něhož účastníci plní mnoho písemných i praktických modelových situacích. Modelové situace jsou zaměřeny na vyhodnocení stávající úrovně dovedností i identifikaci rozvojového potenciálu.

JAKÝ JE ROZDÍL mezi Assessment a Development centrem?

Zatímco hlavní podstatou Assesment centre je výběr kandidáta na určitou pozici s ohledem na kvalitu schopností a dovedností potřebných pro optimální výkon obsazované pozice, výstupem Development centre je souhrn doporučení zaměřených na další rozvoj schopností a dovedností jednotlivce. Development centre umožňuje porovnání a hodnocení aktuální úrovně dovedností a schopností účastníků, ale také identifikace jejich potenciálu pro další rozvoj Development centre je možné využít i pro zhodnocení již fungujícího rozvojového plánu jednotlivců.

CO je výstupem?

Výstupem Development centre je závěrečná zpráva připravená pro každého účastníka individuálně. Tato zpráva zahrnuje jak návrh na individuální plán rozvoje, tak i samozřejmě zpětnou vazbu, v případě potřeby je možné poskytnout zpětnou vazbu současně s konzultací s nadřízeným manažerem. Hodnocení je možné připravit i souhrnně pro celou skupinu účastníků, ve které jsou zhodnoceny týmové schopnosti a dovednosti jednotlivců i chování a jednání celé skupiny.

CO dál?

Díky výstupům z Development centre je možné nastavit jednotlivci přesný rozvojový plán, který mu pomůže zvýšit kvalitu vlastních dovedností a schopností. Zároveň jej lze efektivně využít i v kombinaci s hodnocením formou 360? zpětné vazby, kde je účastník hodnocen lidmi z reálného pracovního prostředí (kolegy, podřízenými i nadřízeným).