Go4Coach 

Chcete prosadit změny ve firmě nebo odděleních? Plánujete restrukturalizaci? Dochází ke změnám ve vedení? Máte měnit obsahy práce a zavedené postupy? Dělat změny není vždy příjemné a ne každý se s nimi dokáže smířit. Pokud se vám podaří změny provést rychle, efektivně a bez zbytečných ztrát, je jejich prosazení mnohem jednodušší.

Cíl:

Change management nezahrnuje pouze dlouhodobá rozhodnutí a změny, ne vždy se jedná o změny strukturální. Většinou se s change managementem setkáme při běžné denní praxi při krátkodobém plánování.
Cílem poznání change managementu je naučit se tyto změny prosazovat.

Cílová skupina:

Change management je určen především manažerům, jejichž úkolem je plánovat a následně prosadit požadované změny. Je vhodný jak pro vrcholové manažery, tak i pro teamleadery, supervizory nebo provozní vedoucí.


PROČ JE DŮLEŽITÉ POUŽÍVAT CHANGE MANAGEMENT?

Pro udržení konkurenceschopnosti vaší společnosti je potřeba sledovat a vnímat trendy moderní doby. Vstupem České republiky do Evropské unie a tím pádem zvýšením konkurence na českém trhu je potřeba nových strategických rozhodnutí a změn firemní strategie stále častěji.


Nejčastější oblasti, na které se bude muset manažer zaměřit na denní bázi:

 • podávání přesných informací po celou dobu řízení změn

 • realizování organizačních změn

 • přesná a včasná komunikace se všemi, kterých se změny týkají

 • řešení konfliktních a krizových situací

 • zvládnutí konfliktů a rozporů

 • eliminace negativních reakcí

 • snižování stavu zaměstnanců, pokud si to situace vyžaduje

 • po provedení změn vytvoření stabilního pracovního prostředí

 • sledování a vyhodnocování změn

PRINCIPY

Komplexní myšlenku programu change management společnosti Go 4 Coach charakterizují následující zásady:

 • management orientovaný na cíl

 • realizace opatření pouze po předchozí důkladné a přesné analýze

 • komplexní myšlení a jednání

 • zapojení zaměstnanců a manažerů, kterých se change management týká

 • poskytnutí podpory, aby zaměstnanci uměli pomoci sami sobě a byli sami schopni řešit zadané úkoly

 • řízení a kontrola s orientací na proces

 • aktivní komunikace a motivace

 • důkladný výběr klíčových osob

PŘÍNOS PRO VÁS

Naše projekty jsou orientované na cíl, což znamená, že projekty které budeme řídit, také přinesou Vámi očekávané výsledky. To Vám garantuje jistotu a přináší úsporu zbytečných nákladů.

Všechny naše projekty vždy začínají důkladnou analýzou výchozí situace. V našich projektech řešíme skutečné problémy, neboť dobrá analýza je polovinou úspěchu projektu. To Vám zaručuje bezstarostnost a maximální efektivitu.
Při realizaci projektů si především všímáme důležitých propojení, vzájemných vztahů a souvislostí. To přináší jistotu, že projekt neztroskotá na mezilidských problémech.
V rámci našich projektů dbáme zvláště na účast zaměstnanců, kterých se change management týká, a aktivně je zapojujeme do vývoje a realizace projektu. Je důležité, aby každý, jehož se změna týká, získal maximální množství informací o tom, proč se dané změny provádějí a jaký je jejich význam. Přínosem pro Vás bude, že Vaši zaměstnanci budou maximálně motivovaní, což je zárukou úspěchu projektu.